Mục Đề thi một tiết lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.87
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 2
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:1.90
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 10
Độ dài:39 câu / 45 phút
Độ khó:2.05
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.07
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 3
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.25
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 6
Độ dài:39 câu / 45 phút
Độ khó:2.55
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 4
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.66
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 7
Độ dài:39 câu / 45 phút
Độ khó:2.7
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos