Mục Đề thi một tiết lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.15
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 10
Độ dài:37 câu / 45 phút
Độ khó:2.18
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 3
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.32
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.33
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 9
Độ dài:37 câu / 45 phút
Độ khó:2.62
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 2
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:2.71
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 8
Độ dài:37 câu / 45 phút
Độ khó:3.28
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 4
Độ dài:40 câu / 45 phút
Độ khó:3.68
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos