Mục Đề thi một tiết lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 7
Độ dài:35 câu / 45 phút
Độ khó:1.16
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 9
Độ dài:35 câu / 45 phút
Độ khó:1.63
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 3
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:2.45
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 1
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:2.55
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 5
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:2.84
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 4
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:2.85
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 2
Độ dài:30 câu / 45 phút
Độ khó:3.33
Thang điểm:10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 8
Độ dài:35 câu / 45 phút
Độ khó:3.87
Thang điểm:10 điểm

Học qua Videos